ما کیستیم

ما گروه کوچکی از برنامه نویسان و مدیران سیستم با سابقه هستیم که می خواهیم دوره های نوین و یگانه ای را برای یاری رساندن به همکاران خود برگزار کنیم. این گونه دوره ها جایشان در ایران خالی است در حالی که برخی از آنها برای کامیابی پروژه های نرم افزاری و راهگشایی توسعه زیر ساختهای شبکه بسیار ضروری می باشد. آنچه در آنها گنجانده شده است دستاورد سالها مطالعه ، تجربه و آزمون خطای ماست و بیشتر مطالب آنها به صورت فشرده و تخصصی ارائه می شود.
این کار در نوع خود بی نظیر و کاملا متفاوت از چیزی است که شما از یک آموزشگاه توقع دارید زیرا در این دوره ها به جای اینکه تمرکز ما بر یکسان و استاندارد بودن دوره ها و ارایه مدرک باشد، هدف اصلی ارایه مطالب مفید و آزموده شده به صورت فشرده و با سر فصل های ویژه است. در واقع ما می کوشیم چکیده تجربیات سالیان خود را چه در زمینه کار و آموزش و چه در زمینه هدایت گروه های آی تی با شما مطرح کنیم.
بسیاری از این دوره ها به صورت سفارشی و بر اساس تجربیات ما تهیه شده اند و برخی از آنها بارها در شرکتهای مرتبط تدریس شده اند تا اینکه مفید و جامع بودن آنها برای ما به اثبات رسیده است. برخی دیگر نیز که مشابهی در داخل یا خارج از ایران دارند باز هم برای کاربردهای خاص مورد نظر بر اساس تجربیات ما ویرایش و اصلاح شده اند. از این رو گمان می کنیم آنچه به عنوان دوره های تخصصی ارائه می کنیم بسیار بیش از آنچه شما از یک دوره آموزشی انتظار دارید سودمند و پر فایده باشد.
بیشتر دوره های ما نیازمند به پیش نیاز هایی هستند که اگر شرکت کنندگان از آن بی بهره باشند نخواهند توانست آن گونه که بایسته است از آن ها سود برند. به همین خاطر خواهش ما این است که حتما برای هر دوره از تسلط به مباحث پیش نیاز مطمئن شوید. هم اکنون دوره های متعددی به همراه سر فصل مطالب در سایت گنجانده شده که متخصصان گرامی می توانند در قسمت پیش ثبت نام آمادگی خود را بری شرکت در آن ها با ما در میان بگذارند ولی شایان ذکر است که لزوما همه دوره ها همزمان برگزار نمی شوند بلکه بر اساس استقبال و علاقه شما در قسمت پیش ثبت نام ترتیب و اولویت آنها تعیین می شود. از این رو شایسته تر آن است که اگر تمایل به شرکت در یکی از دوره ها دارید حتما در قسمت پیش ثبت نام ما را آگاه سازید تا اولویت آن دوره بالاتر رود.