دوره مهاجرت از ویندوز به یونیکس

معرفی دوره

یکی از مشکلات مدیران سیستم در ایران مهاجرت به دنیای متن باز و یونیکس است. این وحشت و فوبیا همیشگی همواره مانع از آن است که مدیران توانمند شبکه های مبتنی بر ویندوز بتوانند به راحتی پذیرای این ریسک شوند. از طرفی شیب نسبتا تند منحنی یادگیری این سیستم ها با روش های متداول مانع بزرگی بر سر راه این دسته از همکاران است.

معمولا فرد با شرکت در یک یا دو دوره لینوکس متداول و نرسیدن به نتیجه مطلوب ناامید می شود و این مهاجرت به شکل یک کابوس باقی می نماید. در این دوره ما فرض کردیم شما یک مدیر سیستم ویندوز توانمند هستید ولی چیزی از دنیای یونیکس نمی دانید. توجه کنید که مدرس این دوره خود این مرحله را طی کرده و آنچه در این دوره گردآوری شده دقیقا همان چیزی است که شما به آن نیاز دارید.

برای شرکت در دوره انتخابی پیش ثبت نام کنید.

سرفصل های دوره

Materials:

1. Network Operating System Essentials
 • Kernel & Memory Management
 • Storage System
 • Networking
 • Configuration
2. Windows Internals
 • Windows NT Kernel
 • Memory & Paging
 • NTFS Features
 • Windows Networking
 • Windows Registry
3. Unix Internals
 • UNIX/Linux Kernel
 • Memory Management in *X
 • UFS/Ext4FS/ZFS
 • UNIX Networking
 • Configuration File Rules
4. Migrating Windows Services
 • Migrating DNS and Web
 • Migrating Email Services
 • Migrating Routing & Caching Services
 • Migrating storage (file) Services
5. Migration Tools & Utilities>
 • UNIX Shell Languages
 • UNIX Editors
 • Web Based Management Tools
 • GUI Tools

مخاطبان دوره

مدیران سیستم

پیش نیاز:
مدیریت سیستمهای ویندوز - شبکه

زمان بندی دوره

مدت زمان: 40 ساعت

روز و ساعت برگزاری: پنج شنبه و یا جمعه

از 08:00 الی 14:00

مدرس دوره