دوره فشرده (کرش کورس) Application Lifecycle Management

معرفی دوره

بسیاری از برنامه‌نویسان در کشور ما یا تجربه کار گروهی را ندارند و یا اگر دارند با روال درست و ابزارهای مورد نیاز آن آشنا نیستند. از سوی دیگر انجام درست و راهبری پروژه های نرم افزاری بزرگ بدون این پیش نیاز ها امکان پذیر نیست و محکوم به شکست است. در سالهای اخیر شماری از شرکتها آموخته‌اند تا حدی از این ابزار استفاده کنند ولی متاسفانه تجربه ما نشان می دهد در این مورد راه درست پیموده نشده است به این معنا که یا دچار استفاده بیش از حد و یا به قول خودمان آفتابه لگن هفت دست شده‌اند و یا برعکس از ابزار های درست و کافی استفاده نکرده‌اند و نحوه استفاده از ابزار را نیاموخته‌اند.

یکی از دلایل کامیاب نشدن این گروه ها و افراد در این گونه موارد نداشتن شناخت کافی از ابزارها و مقاومت افراد تیم به دلیل همین شناخت کم است. در این دوره تلاش ما بر این است که شما را با همه روشهای مدرن و متداول و ابزارهای مربوط به آنها آشنا کنیم و چیزی ناگفته نگذاریم و سپس با راهنمایی ما ابزار مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

برای شرکت در دوره انتخابی پیش ثبت نام کنید.

سرفصل های دوره

Materials:

  • Considering Team Requirements
  • Version Control and SCM
  • Continuous Integration
  • WhiteBox Testing
  • BlackBox Testing
  • Incrementatl & Automated Test
  • Issue Tracking

مخاطبان دوره

برنامه نویسان، طراحان سیستم
و مدیران پروژه

پیش نیاز: تجربه برنامه نویسی وکار تیمی

زمان بندی دوره

مدت زمان: 8 ساعت – 1 جلسه

روز و ساعت برگزاری: پنج شنبه و یا جمعه

از 08:00 الی 16:00

مدرس دوره