دوره برنامه نویسی وب با پایتون (چارچوب کاری جنگو)

معرفی دوره

چارچوب کاری جنگو و یا همان وب فریم ورک پایتونی جنگو، ایجاد برنامه های کاربردی تحت وب را در چند گام برای شما به نمایش می گذارد.

یک فریم ورک کامل و خوب همانند جنگو ما را از دوباره کاری برحذر داشته و با ساختار منجسم و میانبرهای که ارائه می دهد در کوتاهترین زمان به ما امکان ایجاد برنام های کاربردی تحت وب را می دهد.

جنگو مبتنی بر نوعی از الگوی MVC می باشد که در جنگو MVT نام دارد، جنگو با ORM توانمند خود ابزاری را برای ایجاد و دسترسی به دیتا مدل فراهم می سازد.

فریم ورک جنگو به نوعی Loosely Coupled است و از اتصال سست بهره می برد، بدین شکل که می توان در لایه مدل Model Layer از مدل جنگو استفاده نکرد و از دیگر مدل ها همانند Sql Alchemy بهره برد و در لایه نمایش Template Layer بجای استفاده از الگوی جنگو از Jinga استفاده کرد.

برای شرکت در دوره انتخابی پیش ثبت نام کنید.

سرفصل های دوره

Materials:

Introduction to Django
 • What Is a Web Framework?
 • The MVC Pattern
Getting Started
 • Installing Django
 • Starting a Project
Views and URLconfs
 • How Django Processes a Request
 • URLconfs and Loose Coupling
 • Dynamic URLs
Templates
 • Template-System Basics
 • Basic Template Tags and Filters
Models
 • Configuring the Database
 • Basic Data Access
 • Defining Models in Python
 • Inserting and Updateing Data
The Django Admin Site
 • The django.contrib Packages
 • Activating the Admin Interface>
 • How the Admin Site Works
 • Users, Groups, and Permissions
Forms
 • Getting Data from the Request Object
 • Validation
Advanced Views and URLconfs
 • URLconf Tricks
 • Higher-Level Abstractions of View Functions
 • Wrapping View Functions
Advanced Templates
 • RequestContext and Context Processors
 • Automatic HTML Escaping
 • Extending the Template System
Advanced Models
 • Related Objects
 • Making Changes to a Database Schema
Generic Views
 • Using Generic Views
 • Extending Generic Views
Deploying Django
 • Preparing Your Codebase for Production
 • Using Django with Apache and mod_python
 • Using Django with FastCGI
Generating Non-HTML Content
 • Generating PDFs
 • The Syndication-Feed Framework
Sessions, Users, and Registration
 • Cookies
 • Django's Session Framework
 • Users and Authentication
Caching
 • Setting Up the Cache
django.contrib
 • The Django Standard Library
 • Sites
 • Flatpages
Middleware
 • Middleware Methods
Integrating with Legacy Databases and Applications
 • Integrating with a Legacy Database
Internationalization
 • How to Create Language Files
Security
 • SQL Injecttion
 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Cross-Site Request Forgery

مخاطبان دوره

برنامه نویسان

پیش نیاز: دوره عمومی برنامه نویسی پایتون

زمان بندی دوره

مدت زمان: 40 ساعت

روز و ساعت برگزاری: پنج شنبه و یا جمعه

از 08:00 الی 14:00

مدرس دوره